Legend

  Base Layer

project image

Title
Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

Description
Platformą i środowiskiem dla monitoringu zagospodarowania przestrzennego są systemy informacji geograficznej, które zapewniają technologię i metodę nowoczesnego zarządzania danymi przestrzennymi. Monitorowanie zmieniającej się rzeczywistości oraz diagnozowanie procesów przekształceń, stwarza realne podstawy do prognozowania, programowania, modelowania oraz podejmowania decyzji strategicznych.
Zintegrowany Monitoring Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego opiera się głównie na własnych bazach danych - Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Aplikacja mapowa korzysta również z udostępnionych źródeł informacji przestrzennej między innymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Dzięki Geoportalowi użytkownik ma możliwość pozyskania informacji na temat wybranych zagadnień dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego w skali regionalnej jak i miejscowej, znajdujących się w granicach województwa mazowieckiego. Platforma przeznaczona jest dla ekspertów oraz użytkowników komercyjnych.  

Organization
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie 

E-mail
biuro (at) mbpr.pl 

Phone
+48 22 518 49 00 

Website
https://www.mbpr.pl

Projection
EPSG:2180 

Extent
376245.07009080133866519, 334608.19761590851703659, 921697.61966676416341215, 647874.86460210336372256

 Locating 

 Measures


Scale
Mouse position